header
 
bg
 
Oddziały Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Groupmapka odzialy

  Oddział Compensa w Białystoku
Ul. Mazowiecka 48
15-302 Białystok
Tel. (085) 676 08 08
  Oddział Compensa w Bydgoszczy
ul. Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
Tel. (052) 345 61 82, (052) 345 61 84
  Oddział Compensa w Częstochowie
ul. Kawia 4/16
42-200 Częstochowa
Tel. (034) 366 48 83
  Oddział Compensa w Katowicach
ul. Floriana 15
40-286 Katowice
Tel. (032) 778 87 00
  Oddział Compensa w Krakowie
ul. Wygrana 2
30-311 Kraków
Tel. (012) 267 49 60
  Oddział Compensa w Lublinie
ul. Zana 39
20-601 Lublin
Tel. (081) 528 22 50
  Oddział Compensa w Łodzi
Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź
Tel. (042) 637 75 62
  Oddział Compensa w Opolu
ul. Luboszycka 36
45-215 Opole
Tel. (077) 454 26 54
  Oddział Compensa w Poznaniu
ul. Szelągowska 29
61-626 Poznań
Tel. (061) 873 76 35
  Oddział Compensa w Radomiu
ul. Focha 14 lok. 2
26-600 Radom
Tel. (048) 363 00 62
  Oddział Compensa w Rzeszowie
ul. Bernardyńska 2 lok. 7
35-069 Rzeszów
Tel. (017) 853 82 61, (017) 853 53 80
  Oddział Compensa w Sopocie
ul. Rzemieslnicza 33
81-855 Sopot
Tel. (058) 520 86 21 , (058) 520 86 30
  Oddział Compensa w Suwałkach
ul. Noniewicza 85c
16-400 Suwałki
Tel. (087) 566 48 91
  Oddział Compensa w Szczecinie
ul. Jagiellońska 67
70-382 Szczecin
Tel. (091) 433 55 03
  Oddział Compensa w Warszawie
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel. 22 501 61 00 i 801 120 000
  Oddział Compensa w Zielonej Górze
ul. Wiśniowa 19A
65-517 Zielona Góra
Tel. (068) 452 54 30
  Oddział Compensa we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 208
53-235 Wrocław
Tel. (71)332 34 84, (71)332 34 80
bg
bg